INTENZÍV ÚSZÁSOKTATÁS

ÚSZÁS

Óvodánkban a mozgásfejlesztés egyik fontos elemének tartjuk az óvodai úszást. Az óvodáskorú gyermek lételeme a mozgás. A mozgásos játékok, mozgáslehetőségek felkeltik érdeklődésüket, fejlesztik testi képességeiket, ügyességüket, gondolkodásukat, akaratukat.
Az óvodai úszás elsődleges célja az, hogy a megfelelően kiválasztott oktatási módszerek alkalmazásával minden gyermek megtanuljon a vízben biztonságosan mozogni.

Fő célunk ebben az életkorban tehát nem az úszásnemek megtanítása, hanem a gyermekek szervezetének vízhez szoktatása, valamint a vízbiztonsági alapgyakorlatok elsajátítása, melyek elengedhetetlen előfeltételei a későbbi biztos úszástudásnak.
A Mazsola Óvodában kialakult hagyomány, hogy a júniusi hónapban intenzív úszó-tanfolyamot szervezünk a gyerekeknek.

Igény szerint 1-2 héten keresztül minden délelőttöt az uszodában töltünk, így alapozva meg családjaink (víz)biztonságos, nyugodt nyaralását.