TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKÓZTATÁS

Az óvodában a tehetség fejlesztése és a felzárkóztatás sajátos körülmények között zajlik.
Az óvodai tehetséggondozás a tehetség-ígéretek megtalálásával kezdődik, majd a fejlesztés egyénre szabott módjaival folytatódik.
Az óvodában a tehetséges gyermekek fejlesztése és a felzárkóztatása történhet az óvodai csoportban, illetve kreativitást fejlesztő „tehetséggondozó” foglalkozásokon. Az óvodai csoportban a tehetségfejlesztés a mindennapi cselekvéses helyzetekbe van beépítve. Ez hozzájárul az óvodás gyermek személyiségének alakulásához, amelyet az érzelmi biztonságot nyújtó, támogató környezet és az óvónő felelőssége meghatározni, hogy mely gyermekek tehetségígéretek, és kiknek van szükségük esetleg felzárkóztatásra.

A tehetséges kisgyerekek korai jellemzői:
– meglepő pontosságú, illetve részletességű hosszú- és rövidtávú memória,
– az átlagnál sokkal hosszabb ideig képesek egy dologra figyelni,
– gyorsan kialakuló, változatos és gazdag szókincs,
– fejlett képzelőerő, amely megnyilvánulhat korai szerepjátékokban
– korai figuratív rajzolás
– valóság és fikció korai megkülönböztetésében (másfél évesen tudja, mi a különbség a “játékból megesszük” és az “igaziból megesszük” közt),
– humorérzékben
– magánál idősebb játszótársakat preferál,
– matematikai készségek is egyértelműen megjelennek (kétévesen 4-10 tárgyat stabilan megszámol; ismeri a több, kevesebb, ugyanannyi fogalmát; háromévesen 50-es számkörben összead, kivon),
– fejlett koordináció és finom motoros mozgás.

Felzárkóztatás
– akadályozott fejlődésből eredő hátrány csökkentése,
– a gyermek képessé váljék a tanulási-ismeretszerzési folyamatban való aktív és eredményes részvételre,
– az ismeretszerzési folyamat minél kevesebb nehézséget jelentsen a gyermek számára.
– egyéni tanulási technikák kialakítása,
– a fejlődésben jelentősen elmaradt területek feltárása és megsegítése,
– egyéni haladási ütem, tempó biztosítása,
– az elért részeredmények által a gyermek motiváltságának elősegítése.
– a napi óvodai tevékenységbe ágyazva , a tematikával összehangolva valósul meg,
– a képességstruktúrák és a részképességek mellett az egész személyiséget fejlesztjük