NAPIREND, HETIREND

Élményekben gazdag óvodai életet szervezünk gyermekeink számára, kielégítve testi-lelki szükségleteiket a tőlünk telhető maximális felkészítést biztosítva az (iskolai) életre.

Helyi programunk a tevékenységközpontú óvodai nevelési programra épül. A játéknak kiemelt szerepet tulajdonítunk. Nevelésünk egésze személyiségközpontú, folyamatosan előtérben van az egyéni fejlődés elősegítése. Intézményünkben valamennyi gyermeknevelésben résztvevő felnőtt a partnerközpontú működés híve. Programunk fő törekvése; segíteni gyermekeinknél az önirányítást, a saját megoldások keresésének képességét, kulturált magatartási szokások kialakítását különböző tevékenységek által.

Napirend

07.00 – 07.30 – Ügyelet

07.30 – 08.30Szabad játék a gyülekező csoportban. Szabad játék a csoportszobában.

08.30 – 10.30Testápolás, folyamatos reggeli. Az óvodapedagógus kezdeményezett irányított tevékenységek, tapasztalatszerzés, egyéni képességfejlesztés. Mozgásos tevékenységek

10.30 – 11.45Testápolás, gyümölcsfogyasztás. Készülődés az udvarra. Levegőzés. Szabad játék, mozgásos tevékenységek.

11.45 – 13.00Készülődés az ebédhez. Testápolás. Munka jellegű tevékenységek. Ebéd. Testápolás.

13.00 – 15.00Mese. Pihenés.

15.00 – 18.00Folyamatos ébredés. Testápolás. Uzsonna. Szabad játék a csoportszobában vagy a szabadban. Folyamatos hazabocsátás.


Az állandó tevékenységek heti rendszere

HÉTFŐ:Verselés, mesélés, Külső világ tevékeny megismerése, Mozgásos tevékenység, Korcsolyázás szezonálisan, Intenzív angol nyelvi előkészítés

KEDD: Verselés, mesélés, Ének, zene, énekes játék, gyermektánc, Mozgásos tevékenység, Lovaglás, Intenzív angol nyelvi előkészítés

SZERDA:Verselés, mesélés, Egyéni fejlesztések, Mozgás, Furulyaoktatás, Logopédia, Ovifoci

CSÜTÖRTÖK: Verselés, mesélés, Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, Mozgásos tevékenység, Csoportos angol, Logopédia, Intenzív angol nyelvi előkészítés

PÉNTEK: Verselés, mesélés, Külső világ tevékeny megismerése, Mozgásos tevékenység, Játékos gyermektorna, Intenzív angol nyelvi előkészítés

 

A hetirendben meghatározott tevékenységi területeket rugalmasan kezeljük.