MACI CSOPORT

A Maci csoportban az óvodát igénybevevő gyermekek kor szerinti összetétele alapján 4-5 éves kortól iskolakezdésig járnak a kicsinyek. A gyermekeink megfelelő személyiségének kibontakoztatását személyre szabott, pozitív értékeléssel segítjük elő. Nevelő munkánk során törekszünk a gyermeki tanulást támogató környezet megteremtésére, gyermekeink cselekvő aktivitására, nagyfokú kíváncsiságára épülő változatos, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás lehetőségének és feltételeinek a biztosítására.

A készség-, és képességszintekhez rendelt és tervezett fejlesztési céljainkat a művészeti nevelés eszközeivel valósítjuk meg. Az iskolához közeledve kiemelt feladatunk, hogy a csoportba járó gyermekek egyéni fejlődési üteméhez alkalmazkodva az iskolai elvárásokra felkészítve végezzük munkánkat. Nevelő munkánk legfontosabb célja, hogy az óvodánkból kikerülő gyermekeink iskolai beilleszkedése zökkenőmentes legyen.

Az iskolára való sikeres felkészítés érdekében gyermekeinkről egyéni fejlesztési tervet készítünk, elvégezzük a DIFER felmérést. A Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (Difer) az óvodás és kisiskolás életkorban, az iskolai előrehaladás szempontjából kritikus elemi készségek (írásmozgás-koordináció készsége, beszédhallgatás készsége, relációszókincs, elemi számolás, tapasztalati következtetés, tapasztalati összefüggés-megértés, szocialitás) diagnosztikus értékelésére alkalmas tesztrendszer.
Munkánkat folyamatosan segítik a támogató szakembereink – óvodapszichológus, alapozó terapeuta, logopédus-fejlesztőpedagógus – által végzett szűrések eredményei, amelyek alapján közösen alakítjuk ki a szülőkkel stratégiánkat az iskolaválasztás-indulás tekintetében.

„Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes…
Íme, amit ott tanultam:
Ossz meg mindent másokkal!
Ne csalj a játékban!
Ne bántsd a másikat!
Mindent oda tegyél vissza, ahonnét elvetted!
Rakj rendet magad után!
Ne vedd el a másét!
Kérj bocsánatot, ha valakinek fájdalmat okoztál…
Mindennap tanulj, gondolkodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, játssz és dolgozz egy keveset!
A nagyvilágban óvatosan közlekedj, fogd meg a társad kezét és ne szakadjatok el egymástól!
Ismerd fel a csodát!”
/Robert Fulghum/