LOGOPÉDIAI TERÁPIA

LOGOPÉDIAI TERÁPIA

Óvodánkban a logopédiai alapszolgáltatás keretében az ötödik életévét betöltött gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségének szűrését végezzük el. Ez elsősorban a beszédartikulációra és az írás-olvasás készültségre irányul.

A szűrés eredménye alapján, illetve korán diagnosztizálható logopédiai problémák esetén logopédiai terápiára van lehetőség:

 • Artikulációs zavar terápiája
 • Beszéd, nyelv és kommunikációs zavar terápiája /diszfázia terápia
 • Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése
 • Komplex nyelvi fejlesztés
 • Beszédindítás
 • Megkésett-, akadályozott beszéd- és nyelvi fejlődés terápiája
 • Többnyelvű gyermekek magyar nyelvi fejlesztése
 • Komplex iskolaelőkészítés
 • Diszlexia-, diszgráfia prevenció
 • Grafomotoros fejlesztés
 • Diszfónia terápia
 • Orrhangzós beszéd terápiája
 • Nyelvi nehézségen alapuló olvasási-, helyesírási zavar fejlesztése
 • Nyelvlökéses nyelés terápia

Az anyanyelv elsajátítása esetén az elmaradás korai felismerésének és a beavatkozásnak kiemelkedő jelentősége van. A nyelvi zavarok ugyanis megértései problémákkal, esetleges iskolai nehézséggel is együtt járhatnak.

A Mazsola Alapítványi Óvodában Kontra Beáta logopédus, gyógypedagógus, mesterpedagógus végzi a logopédiai terápiát.