LOGOPÉDIAI SZŰRÉS

Óvodánkban a logopédiai szolgáltatás keretében a 3. életévüket betöltött gyermekek szűrését és az 5. életévüket betöltött gyermekek alapvizsgálatát végezzük el.

A gyermek beszédfejlődésének nyomonkövetése a nyelvfejlődési elmaradások felismerését segítheti. Az olvasás-, íráskészültség-, a nyelvi képességek fejlesztése a minél sikeresebb iskolakezdést célozza. A „szükséges és elégséges” beavatkozás az alábbi terápiás irányokban valósulhat meg:
– Artikulációs-, és fonológiai zavar terápiája
– Beszéd, nyelv és kommunikációs zavar terápiája /diszfázia
terápia
– Beszédészlelés és beszédmegértés fejlesztése
– Komplex nyelvi fejlesztés
– Beszédindítás
– Nyelvi késés terápiája
– Többnyelvű gyermekek magyar nyelvi fejlesztése
– Komplex iskolaelőkészítés
– Diszlexia-, diszgráfia prevenció
– Grafomotoros fejlesztés
– Diszfónia terápia
– Orrhangzós beszéd terápiája
– Nyelvlökéses nyelés terápia (prevenció)

A Mazsola Alapítványi Óvodában Kontra Beáta logopédus, gyógypedagógus, mesterpedagógus végzi a logopédiai terápiát.