KULTURÁLIS PROGRAMOK

A hagyományokat, a népi kultúrát megismertetve gyermekeinknek olyan pozitív élményt biztosítunk, melyek mintát adnak az elkövetkezendő időre.

Ezek az élmények elősegítik a kultúra befogadását, erősítik a közösséghez való tartozás érzését.

Megtanulják szeretni és óvni a természetet, szeretni és tisztelni az „életet”.