JELES NAPOK, ÜNNEPEK

JELES NAPOK, ÜNNEPEK

Nevelési tevékenységünket a nevelési évre, az évszakokra jellemző ünnepkörök köré építjük.

Feladatunknak tartjuk gyermekeinkben elültetni az „ünnepelni tudás” képességének magvait.
Nevelőtestületünk e tevékenységek keretének tekinti a népi kultúra átörökítését a napi kismesterségek megismertetését, a néphagyományok ápolását, a jeles napok megünneplését.

A néphagyományőrző szemléletű nevelésben olyan eszmei, erkölcsi és kulturális értékekre bukkantunk, amelyekkel teljes mértékben azonosulni tudunk, és úgy gondoljuk, hogy ezzel életre szó útravalót adhatunk gyermekeinknek.

Olyan gyermekeket szeretnénk nevelni, akik tisztelik egymást, elfogadják, hogy minden ember más.