ISKOLA ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK

ISKOLÁRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS

A munkánknak kiemelten fontos területe az iskolára való felkészítés. A többszöri felmérések alapján javasolunk a gyermekek számára fejlesztési terveket, amik egy részére az óvodában van lehetőség. A felmérések kitérnek a kognitív képességek, a beszédfejlődés követésére, a nagy-és finommozgások, grafomotorika feltérképezésére, a téri orientáció, kezesség alakulásának megfigyelésére, valamint a manapság oly fontos figyelmi működés felmérésére. A képességek követésén túl figyelmet kap a gyermek szociális és érzelmi életének támogatása, hiszen ezek érettsége legalább annyira fontos a sikeres iskolai évekhez, mint az előzőek. Mindezek célja, hogy a gyermek óvodai éveit követően egy boldog, önértékelésében és képességeiben megerősödött egyénként folytathassa életútját a választott iskola szárnyai alatt.

A Mazsola Alapítványi Óvodában többek között a DIFER felmérést használjuk, melynek alapján hét elemi alapkészséget mérünk fel és fejlesztünk.

Ezek a következők:
– Az íráskészség elsajátításának előfeltétele, kritikus elemi készsége az úgynevezett írásmozgás-koordináció.
– Az olvasás- és írástanulás megkezdéséhez elengedhetetlen a beszédhanghallás.
– A nyelvileg közölt információk vételének egyik meghatározó tényezője a relációszókincs fejlettsége.
– A matematikatanulásé az elemi számolási készség fejlettsége.
– A tudásszerzés, a tanulás, gondolkodás kritikus feltétele többek között a tapasztalati következtetésnek és
– a tapasztalati összefüggés megértésének a fejlettsége.
– Az eredményes iskolai beilleszkedés, tanulás további döntő kritériuma a társas kapcsolatok kezelésének fejlettsége (kortársakkal, felnőttekkel), az ún. szocialitás
A felmérés eredményeiről a fogadóórákon egyénenként adunk részletes tájékoztatást a szülőknek.