INTENZÍV ANGOL OKTATÁS

A XVII. kerületben egyedülálló módon
ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ
csoportokat indítunk 3 éves kortól

A gyermek életének első 6 éve a legmeghatározóbb az érzelmi biztonság kialakítása és a bennük rejlő tehetségígéretek feltérképezése szempontjából. Az érzelmi biztonság nélkül elképzelhetetlen a sikeres élet, sikeres iskolakezdés. A tehetségígéretek feltárását és fejlesztését, így a nyelvi tehetségígéretek beazonosítását is az óvodába lépés pillanatában kezdjük meg, melyet ingerekben gazdag környezetben, játékba integrált módszerekkel szervezünk.

Ezek alapján a Mazsola Alapítványi Óvodában a fakultatív játékos nyelvtanulás napi rendszerességgel folyik.

A gyerekekkel angol nyelvtudással rendelkező, szakképzett óvodapedagógusunk és nyelvtanárunk foglalkozik.

Óvodai nyelvi nevelésünk célja az idegen nyelv megszerettetése, előkészítés a nyelv befogadására meghatározott alapszókincs és beszédpanelek elsajátítása révén.

Nyelvtanításunk jellemzői:
• 15 témakört dolgozunk fel egy évben, mely szervesen épül éves (magyar nyelvű) tervünkre.
• Koncentrikus feldolgozási módszert alkalmazunk, mely sikeressé teszi a tudás elmélyítését.
• Napi rendszerességgel foglalkozunk a nyelvtanulással a hatékonyság érdekében.
• Céljainkat mikrocsoportos, tehetségműhelybe szervezett foglalkozások keretében valósítjuk meg.
• Saját fejlesztésű programunk az interaktív és beszédközpontú ismeretszerzésre alapul.