CSIBE CSOPORT

Az óvodába felvett kicsik a Csibe csoportba érkeznek, ahol szeretetteljes, gondoskodó érzelmi neveléssel segítjük az óvodai életbe való beszoktatást.

Elsődleges feladatunknak tartjuk a gyermekek biztonságérzetének megteremtését. Folyamatos, rugalmas napirendünkkel, a csoport szokás- és szabályrendszerének megismertetésével segítjük gyermekeink beilleszkedését. Lehetőséget biztosítunk az „Anyukás” beszoktatásra, amely segíti a zökkenőmentes leválást, biztonságot ad a gyermeknek és Anyukájának, aki így jobban látja az óvoda belső életét

Fontos törekvésünk, hogy vidám hangulatban, minden gyermekünk számára megadjuk a sokoldalú, harmonikus fejlődés lehetőségét.  Az óvodai évek a meséről és játékról szólnak ugyan, de játékba ágyazva, életre szóló tanulási folyamatok zajlanak, melynek hatására iskolaéretté válnak óvodás gyermekeink.

A készségfejlesztés, az iskolára való felkészítés már kiscsoportban elkezdődik, óvodai nevelésünket áthatja a gyermeki személyiség tiszteletben tartásával annak fejlesztésébe vetett töretlen hitünk, melyet a fokozatosság és következetesség elve alapján valósítunk meg.

Ennek érdekében minden egyes gyermekünkről egyéni fejlesztési tervet készítünk, melyeknek eredményéről a fogadóórák keretében tájékoztatjuk a szülőket.

A gyermekek fejlődése érdekében fontos számunkra a nyitott, együttműködő kapcsolat kialakítása és fenntartása a szülőkkel, melyet napi szinten ápolunk.

“Hadd fusson a gyermek álmok fuvallatán
Csapongva illanó arany lepkék után!
Legyen, mint a tavasz, vidám tekintetű,
Kis ajka zendüljön, mint égi csöngetyű!
Harmatos bokrétát hadd tépjen a mezőn!
Hajolj le, csókold meg, öleld szívedre hőn!
Becéző szeretet övezze fürtjeit
Töröld le gyöngéden a gyermek könnyeit!”
– Pósa Lajos –