AKTUÁLIS

A XVII. kerületben egyedülálló módon
ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ
csoportokat indítunk 3 éves kortól

A gyermek életének első 6 éve a legmeghatározóbb az érzelmi biztonság kialakítása és a bennük rejlő tehetségígéretek feltérképezése szempontjából. Az érzelmi biztonság nélkül elképzelhetetlen a sikeres élet, sikeres iskolakezdés. A tehetségígéretek feltárását és fejlesztését, így a nyelvi tehetségígéretek beazonosítását is az óvodába lépés pillanatában kezdjük meg, melyet ingerekben gazdag környezetben, játékba integrált módszerekkel szervezünk.

Ezek alapján a Mazsola Alapítványi Óvodában a fakultatív játékos nyelvtanulás napi rendszerességgel folyik.

A gyerekekkel angol nyelvtudással rendelkező, szakképzett óvodapedagógusunk és nyelvtanárunk foglalkozik.

Óvodai nyelvi nevelésünk célja az idegen nyelv megszerettetése, előkészítés a nyelv befogadására meghatározott alapszókincs és beszédpanelek elsajátítása révén.

Nyelvtanításunk jellemzői:
• 15 témakört dolgozunk fel egy évben, mely szervesen épül éves (magyar nyelvű) tervünkre.
• Koncentrikus feldolgozási módszert alkalmazunk, mely sikeressé teszi a tudás elmélyítését.
• Napi rendszerességgel foglalkozunk a nyelvtanulással a hatékonyság érdekében.
• Céljainkat mikrocsoportos, tehetségműhelybe szervezett foglalkozások keretében valósítjuk meg.
• Saját fejlesztésű programunk az interaktív és beszédközpontú ismeretszerzésre alapul.

A 2019/2020-as nevelési év margójára

Hatalmas változások várhatóak a 2019/20-as nevelési évben, mely minden lelkiismeretes pedagógust és szülőt arra késztet, hogy átgondolja gyermeke iskolára való felkészítését.
A Mazsola Alapítványi Óvodában szakmai közösségünk a nemzeti köznevelési törvény módosításától kezdve dolgozik azon, hogy a szükséges fejlesztéseket megtéve megfeleltesse intézményünket a megnövekedett elvárásnak. 2020-tól már nincs mód-vagy nagy árat fizetve létezik csupán-arra, hogy az eddig szokásos módon, a szülő és nevelő közös döntése alapján további egy év óvodai nevelésben részesülhessen az a kisgyermek, akinek sikeres iskolakezdéséhez még egy kis fejlesztésre szánt idő lenne szükséges. 2020-ban meg kell kezdenie az iskolát minden, addig 6. életévét betöltött óvodásnak. Ez a tény, fejlesztő munkánk átgondolására szólított fel minket. Az esetenként 2 évre tervezett, sikeres iskolakezdést garantáló felkészítésünk a nagycsoportban mostantól csupán egy év lehet.

Feltettük a kérdést: mit tehetünk

  • Tevékenységekben gazdag, színes óvodai életünk számos, rendkívül fejlesztő lehetőségéről nem szabad lemondanunk!
  • Az óvodai nevelés szabad játékon alapuló volta nem szűnik meg, és nem is szabad megszűnnie. Hiszen a személyiségfejlődés utolsó azon szakasza az óvoda, ahol következmények nélkül kijátszhatjuk magunkból félelmeinket, történéseket, vágyainkat, esetleges kudarcainkat.
  • Még több foglalkozást kellene tartanunk? Akkor mikor játszhatnak, nevelődhetnek gyermekeink?

Tehát kimondhatjuk, hogy túlterheléssel nem, az óvodából „kis iskolát” kialakítva pedig tilos ezt a helyzetet megoldani.
Intézményünk megtalálta a választ az iskolára való felkészítés hatékonyabbá-s ezáltal gyorsabbá- tételéhez.
Segítségül hívtuk a modern társtudományokat és olyan módon kívánjuk segíteni a ránk bízott gyermekek fejlődését, amelyre eddig nem volt példa, de amely nem hogy ellentmondásba kerülne, de teljes mértékben koherens az óvodai évek alapfeladatával.
Mi is ez? Minden érdeklődő szülővel az első beszélgetéskor elhangzik intézményünk küldetésnyilatkozata szerint az érzelmi biztonság kialakításának igénye.

Hogyan?
Folyamatos speciális és egyénre szabott játékos feladatsorral, melyek mozgásgyakorlatokat, korrekciós megoldásokat tartalmaznak. Olyan játékos segítségekkel, melyek eredményeként gyermekink megtanulnak bízni önmagukban, és erősödhetnek önmaguk és mások elfogadásában.

A megoldás tehát a Mazsola Alapítványi Óvoda számára a sikeres iskolakezdéshez az a „Varázsovinak” elnevezett innováció, mely ezt az érzelmi biztonságot gyengéd módszerekkel, de igen célravezetően valósítja meg.
Lehet ugyanis bármilyen kiemelkedően jó képességű a kisgyermek, az életben, az iskolában csak akkor tudja képességeit megmutatni és teljes mértékben kibontakoztatni, ha tökéletes érzelmi biztonságban érzi magát.
Létezik tökéletes érzelmi biztonság? Létezik tökéletes ember? Talán nem, de azért igyekezhetünk….
Mert a gyerekeink csak most, csak velünk kaphatják meg azt az útravalót, mely elkíséri őket, lehetőséget vagy korlátokat teremtve. Szakmai közösségünk mindent megtesz ennek érdekében.
„…ez a mi munkánk; és nem is kevés.”